Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (afgekort: AVG) in werking getreden.

Omdat ook de Vereniging persoonsgegevens in haar bezit heeft, is de AVG ook op de RVSW van toepassing.

Wat betekent dat nu voor u als lid?
De RVSW heeft de volgende gegevens van u:
Naam, Postadres, Emailadres, Leeftijd, Geslacht en bij jeugdleden ook de naam en het adres van de ouder/verzorger.

Deze gegevens worden gebruikt in de administratie voor het bijhouden van het ledenbestand, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar jeugdleden en volwassenen. Vandaar dat de leeftijd is genoteerd. Op het emailadres ontvangt u (als alles goed gaat tenminste) de nieuwsbrief, facturen en uitnodigingen voor bijvoorbeeld een ALV.

De Vereniging gaat zorgvuldig met de informatie om. De RVSW verhandelt de gegevens niet en stelt deze ook niet kosteloos ter beschikking aan derden. Een of andere analyse van de leden is voor de Vereniging ook niet interessant en dus ook niet aan de orde. Kortom: u hoeft zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw gegevens.

Wat merkt u dan van de AVG? 
Op de inschrijflijsten voor evenementen zal uw toestemming gevraagd worden om foto’s te publiceren op sociale media, als tijdens die evenementen ook foto’s gemaakt worden.  

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met de secretaris van de vereniging.