OVER DE VERENIGING

De RVSW

De Ruitervereniging Stal Wittebrug is in 1973 opgericht. De leden zijn de (ex) ruiters van Manege Wittebrug. Voor veel activiteiten die wij organiseren is lidmaatschap van onze vereniging verplicht. Je mag aan je eerste wedstrijd deelnemen zonder lid te zijn van de vereniging, maar als je wedstrijden wilt blijven rijden dan moet je lid worden. Voor leden is er korting op de activiteiten van de RSVW.

Bestuurlijk

De RVSW bestaat uit leden, jeugdleden, ereleden, buitengewone leden en donateurs. De leden kiezen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een bestuur, dat onder andere bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast hebben we een bestuurslid namens de sportcommissie en een bestuurslid dat zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten.

Jeugd Commissie

Voor de jeugd is er altijd iets te doen op de manege. We organiseren regelmatig activiteiten om samen met de kinderen te ondernemen. De jeugd moet lid zijn van de vereniging om proeven te kunnen rijden, wij zorgen dat er plezier gemaakt wordt met de paarden. En het is ook nog eens leerzaam! De activiteiten worden geleid door volwassenen en ondersteund door drie of vier leden van de Jeugdcommissie. Die leden zijn een paar jaar ouder dan de doelgroep (basisschoolleeftijd). Heb je een leuk idee of wil je een activiteit helpen organiseren stuur ons dan een bericht op jeugd@rvsw.nl

Hans en Joke Burik de eigenaren van Manege Wittebrug zijn adviseur van het bestuur.
Ter ondersteuning van het bestuur hebben we twee commissies: de sportcommissie en de kascommissie. De sportcommissie organiseert de wedstrijden en de kascommissie ondersteunt de penningmeester. Ook controleert de kascommissie de boekhouding en het financiële jaarverslag.

Geschiedenis van de RVSW

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de RVSW heeft Bernard Wubbels de historie van de RVSW beschreven in het clubblad VERZAMELD dat toen nog in gedrukte vorm verscheen.

Statuten

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierbij vind u de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarin staat de rol van de diverse commissies beschreven.

RVSW en de MRB

Lid zijn van de RVSW is iets anders dan lid zijn van de Manege Ruiterbond (MRB). De MRB is opgericht in 2015 en Manege Wittebrug is aangesloten bij de MRB, via de manege wordt het lidmaatschap met de MRB geregeld. De RVSW en de MRB zijn dus wel twee verschillende organisaties.

Bestuur en commissies