Ruitervereniging Stal Wittebrug

Wedstrijden | Activiteiten | Gezelligheid

Wedstrijden

De vereniging organiseert ook wedstrijden. Zo zijn er dressuurwedstrijden en Caprilli- en vaardigheidsproeven waarbij ook wordt gesprongen.

Activiteiten

Naast de hippische activiteiten organiseert de vereniging in samenwerking met de manege elk jaar diverse gezellige bijeenkomsten zoals een barbecue en een Nieuwjaarsreceptie.

RVSW en Manege Wittebrug

AlDe RVSW verzorgt zelf geen lessen,dat gebeurt door de instructeurs van Manege Wittebrug. Je kunt op de website van de Manege Wittebrug lezen hoe je je kunt aanmelden voor lessen.

RVSW Scheveningen

Lid Worden

Aanmelding voor het lidmaatschap kan door het invullen van een aanmeldformulier. Voor jeugdleden tot 18 jaar dient dat (mede) ondertekend te worden door een ouder/verzorger. Het formulier is te vinden in de folder-standaard op de bar in de kantine, of kan hier worden gedownload. De secretaris van de RVSW stuurt ter bevestiging van de aanmelding een email.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 27,50 voor volwassen leden en € 17,50 voor jeugdleden. Bij de RVSW geldt als bovengrens voor het jeugdlidmaatschap de leeftijd van 18 jaar. Donateurs betalen minimaal € 22,50 per jaar.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tot het moment van opzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden ( secretaris@rvsw.nl), uiterlijk op 30 november van het lopende jaar. De opzegging gaat dan in per 1 januari van het eerst-volgende jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, maar wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt beëindigd blijft, conform de statuten, de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.